FIRMAST

h1est
h2est
h3est
h4est
h5est
h6est

Trükiste tellimine Internetis - https://print.paar.ee

estonia_square_label_64 united_kingdom_square_label_64 finland_square_label_64 sweden_square_label_64

Oleme kvaliteettrükistele orienteeritud trükikoda

Kliendisõbralik ja mitmekülgne trükiteenus

Meile on oluline iga klient. Oleme valmis aitama ja nõu andma, kui idee on olemas, aga teostuse lahendus puudub. Lähtume alati kliendi soovidest ja nõudmistest, et saavutada parim kujunduse ja trüki kooskõla nii hinnas kui ka kvaliteedis.

Paar on 1992. aastast tegutsev trükikoda, millel on kontorid nii Tallinnas kui ka Tartus. Meie meeskonna 28 liiget panustavad kiiresse kõrgetasemelise trükiteenuse pakkumisse ja arendamisse iga päev. Lisaks Eestile tegutseme ka Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa, Venemaa ja Läti turul.

Meie toodangusse kuuluvad raamatud ja brošüürid (nii pehme- kui ka kõvakaanelised), reklaamtrükised (voldikud, flaierid jne), spiraalköites trükised, kalendrid, ajakirjad, ajalehed ja plakatid. Pakume oma klientidele aastatega kogunenud teadmispagasit ja professionaalset abi nii trükiste kujundamisel kui ka materjalide valikul.

Meile on äärmiselt tähtis keskkonnasõbralik tootmine. Esimesena Eestis võtsime kasutusele keemiavaba trükiplaadi valmistamise seadme Suprasetter A74. Ühena vähestest trükikodadest Eestis on meil alates 2010. aastast FSC® tarneahela juhtimissüsteemi sertifikaat. Trükime taimsetel õlidel põhinevate loodussõbralike trükivärvidega ning 2015. aasta novembrist alates kasutame 100% rohelist energiat.

2010. aastal omandasime kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi ISO 9001:2008.

Nüüdisaegne trükitehnika

Peame oluliseks uuendustega kaasas käia, et pakkuda alati kvaliteetset trükiteenust. Juba 2010. aastast on meil kasutusel esmaklassiline 5-värvi trükimasin Heidelberg Speedmaster SM74-5.

Kõrvuti ofsettrükiga on meil digitaalse trüki osakond, kus trükk toimub moodsa, kiire ja mitmekülgse digitrükimasinaga Xerox Versant 3100 Press.

Järjepidevalt täiendame ja uuendame oma järeltöötluse seadmeparki. Trükikojas on kasutusel Jaapani tootja Horizon seadmed lamineerimiseks, fooliotrüki tegemiseks, voltimiseks ning liim- ja klamberköites brošüüride valmistamiseks. Viimastena on meie seadmeparki lisandunud uus giljotiin Schneider Senator ning Šveitsis Multigrafi tehases toodetud kiire ja väga paljude võimalustega soonimis-, perforeerimis- ja voltimismasin.

Uus kvaliteedijuhtimissüsteem

Paar OÜ uuendas 2017. aastal ISO 9001:2008 uueks kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadiks ISO 9001:2015. Oma edasises tegevuses lähtume sertifikaadi ISO 9001:2015 nõuetest. Viime läbi kvaliteedi riskianalüüse ning mõtleme riskipõhiselt. Läbi kõige selle püüame osutada klientidele parimat teenust.

Paar OÜ kvaliteedipoliitika

OÜ Paar tegevuse eesmärgiks on pakkuda klientidele kvaliteetseid ja keskkonnasäästlikke trükitooteid ja -teenuseid.

OÜ PAAR kohustub (juhtimispõhimõtted):
• Tagama klientide rahulolu nõuetele vastavuse, tähtaegadest kinnipidamise, trükitoodete ja –teenuste kättesaadavuse, korrektse käitumise ja suhtlemise ning kokkulepete täitmise kaudu;
• Rakendama ja järgima keskkonna- ja tootmissäästlikke töövõtteid;
• Moodustama ühtse, ausa, kohusetundliku ja kõrgete erialaste oskustega meeskonna;
• Tagama kaasaegsete juhtimisvõtete rakendamise ja juhtkonna isikliku eeskujuga ettevõttes kõrge töökultuuri;
• Tagama töötajatele rahulolu töövahendite, infrastruktuuri, koolituste ja motivatsiooonisüsteemi kaudu;
• Tagama juhtimissüsteemi mõjususe pideva parendamise ettevõtte tõhusamaks toimimiseks;
• Järgima tegevusega seotud õigus- ja normdokumentide nõudeid.

Jäta meelde!

• KVALITEET on nõuetele vastavus (nõuded võivad olla määratletud klientide, seadusandluse või organisatsiooni enda poolt).
• ISO 9001 esitab nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile, mitte toodetele/teenustele ning sertifikaat antakse välja samuti süsteemi nõuetele vastavuse kohta.
• FSC-tarneahela juhtimissüsteemi osa käsiraamatus annab hea ülevaate sertifitseeritud paberi käsitluse korraldusest.
• Iga töötaja peab teadma oma rolli süsteemis ja oskama leida vajalikku informatsiooni.
• Kvaliteedikäsiraamat ja üldine kvaliteediplaan annab hea ülevaate kogu süsteemist koos vajalike viidetega.
• Oma tööd puudutavate dokumentide läbilugemine ja nendes toodud nõuete järgimine on kohustuslik.
• Tunne ja järgi kvaliteedipoliitikat!
• Süsteem on avatud täiustamisettepanekutele.