ABIKS KLIENDILE

estonia_square_label_64 united_kingdom_square_label_64 finland_square_label_64 sweden_square_label_64

ABIKS KLIENDILE

TRÜKIKODA PAAR ÜLDISED PREPRESSI-NÕUDED

Tingimused lühidalt:

 • Soovitavalt PDF/X-1a:2001 standardile vastav trükiks sobiv PDF-fail.
 • Lõikevaru ehk bleed 3–5 mm igas servas.
 • CMYK värviruum või Pantone värvid.
 • Pildid 300 ppi.
 • Must tekst 100% must ja ületrükiga (overprint).
 • Ilma montaažita ehk ühes PDF-failis koos on iga lehekülg eraldi lehel.
 • Meile sobivad värviprofiilid on:
  Coated FOGRA 39
  ISO Coated v2
  PSO Uncoated / Fogra 47

Trükifailide edastamine:

 • FTP-server: ftp.paar.ee
 • e-postiga: repro[at]paar.ee
 • mälupulgal, CD/DVD
 • failiedastusteenuste kaudu (näiteks WeTransfer.com, Dropbox, Ge.tt, jne.)

TRÜKIETTEVALMISTUSE TINGIMUSED
Lõikevaru ehk bleed 3–5 mm

Kõik trükise formaadini ulatuvad objektid peavad jätkuma 3–5 mm üle serva, et voltimise, köitmise, lõikamise jne nihetest tingituna ei ilmuks nähtavale valget pinda. Oluline on lõikevaruga arvestada juba kujunduselemente ette valmistades ja pilte kadreerides, sest muidu võib midagi olulist saada maha lõigatud. Lõikevaru nõue kehtib ka lehe servani ulatuvate reklaamide kohta, samuti tuleb jälgida, et olulised lehel olevad elemendid ei asuks servale lähemal kui 3–5 mm. Eriti hästi näitavad pisimagi järeltöötluse vea välja lehe servaga paralleelsed jooned.

Must ja ületrükk ehk overprint

Vältimaks pisikeste kokkutrüki vigade nähtavale ilmumist värvilisel taustal asuvate mustade tekstide, joonte ja väiksemate objektide ümber, on vaja kõigile mustadele (100% K) objektidele kehtestada ületrükk ehk overprint. Mustade objektide puhul, mille ületrükk ei ole soovitav (nt suured pinnad mille alla jäänud pilt või värv võib läbi kumada), tuleb kasutada ületrükita musta:

• tavaline must (rakendub automaatne ületrükk): 100K
• mitme värvi must ehk rich black: 100K-50C või 100K-50C-40M
• ületrükita must: 100K-1C-1M-1Y

Teine levinud ületrüki probleem on valgetele või värvilistele objektidele kogemata lisatud ületrükk, mille tulemuseks on teksti kadumine või värvi muutumine. Soovitav on preflight’i käigus kõigilt mitte-mustadelt objektidelt ületrükk eemaldada. Juhul kui töös on kasutatud trapping’ut, mitte-mustade objektide ületrükki või on muid erisoove ületrüki rakendamise kohalt, tuleb sellest igal konkreetsel juhul reprot teavitada ja leppida kokku toimiv töökorraldus.

Mustal taustal valge tekst

Kuna 100% K must kipub suure pinnana liiga hele tunduma, kasutatakse kujunduses sageli mitmevärvi musta ehk rich black’i, kus mustale on lisatud teisi osavärve. Sellisele taustale (samuti tumedale pildile või värvitaustale) valget teksti trükkides muudab pisemgi kokkutrüki probleem teksti loetamatuks. Seriifidega, kursiivis või peeneid jooni kasutava kirja puhul on reeglina miinimumiks 10 pt, seriifideta kirjal 8 pt. Mitmevärvi musta kasutamisel tuleks koostiseks valida 100K50C või 100K50C40M, mis mõlemad tagavad peaaegu maksimaalse trükiprotsessis saavutatava tumeduse (densiteedi).
Mitmevärvi-mustal taustal oleva valge teksti puhul aitab kokkutrüki probleeme vähendada ka tekstist taga pool asuv 0,1–0,15 mm äärejoon ehk outline, mille värviks on ületrükita must (100K-1C-1M-1Y).

Läbipaistvus vs. clipping

Kuigi fototöötlus-, graafika- ja küljendusprogrammide uuemad versioonid pakuvad võimalust jätta osa pildist läbipaistvaks (transparency), lisada sellele varju (drop shadow) või kasutada mõnda muud sarnast eriefekti, ei ole need PDF/X-1a standardi aluseks olevas PDF versioonis 1.3 realiseeritavad, uuemate PDF-i versioonide puhul sõltub trükitulemus aga sageli kasutatavast printerist või RIP-ist ning ei ole seega ette ennustatav. Programmide katsed läbipaistvust printimisel muul moel realiseerida annavad tulemuseks suuremahulise ja potentsiaalselt probleeme tekitava PDF-i. Sellest tulenevalt on mõistlik läbipaistvusega seotud efekte vältida. Juhul, kui kujundus nõuab pildi taustast välja lõikamist, tuleks selleks kasutada Photoshopi lõikejoont ehk clipping path’i, mida tunnistavad TIFF ja EPS failides kõik levinud küljendusprogrammid.

Tee nii:
• Kasutades Photoshopi tööriista Pen, piira vajalik objekt joonega (toimib nagu Adobe Illustratori vastav tööriist).
• Paletis Paths salvesta tekkinud piirjoon, võttes paleti lisamenüüst Clipping Path ja valides äsja tehtud joon. Lahter Flatness jäta tühjaks.
• Salvesta tulemus TIFF (või EPS) failiks ja kasuta küljenduses.

Sarnaselt saab ka programmiga CorelDraw teha kujundi ning paigutada pilt käsuga PowerClip sinna sisse.

Värvilahutus

Värvilahutuse all mõistetakse skanneri, digitaalse kaamera vms sisendseadme kasutatavas RGB värvisüsteemis oleva pildi teisendamist trükiseadmele sobivasse värvisüsteemi, milleks neljavärvitrüki puhul on CMYK. Värvilahutuseks peetakse sageli ekslikult trükifilmide või -plaatide valmistamist: tegelikult toimub pildi teisendamine RGB-st CMYK-i ehk värvilahutus pilditöötluse käigus Adobe Photoshopis või väljatrükil küljendusprogrammist. Värvilahutust tegev tarkvara võtab arvesse trükiprotsessi kohta teada olevad parameetrid (seadistused Photoshopis või ICC-profiil) ning üritab saavutada originaaliga võimalikult sarnase tulemuse väljundseadme võimaluste piires. Sellest tulenevalt on oluline meeles pidada, et ühe seadme jaoks tehtud lahutus ei pruugi anda teisel seadmel trükkides sama tulemust ning näiteks kaetud paberi jaoks mõeldud lahutuse trükkimisega ajalehepaberile võivad kaasneda olulised tehnilised probleemid. Soovitav on teha valdav osa pilditöötlusest RGB-värvisüsteemis ning lahutada pilt igale konkreetsele kasutuskohale vastavat ICC-profiili kasutades Adobe Photoshopis, alternatiivina võib uuemate küljendusprogrammide (nt Adobe Indesign CS ja CC) puhul kasutada ka küljenduses RGB-pilte, kui RGB- ja CMYK-profiilid on korrektselt määratud ning väljundiks on CMYK- või CMYK- ja spot-värvidega komposiit-PDF.

Spot värvid

„Firmavärvid” on harilikult määratud PANTONE® värvikoodidega, mis viitavad vastava värvi segamise valemile. Oluline on seejuures meeles pidada, et üks ja sama värvisegu võib erinevatele paberitele trükituna anda oluliselt erineva tulemuse, näiteks võib võrrelda värvi 123 näidist kaetud ja katmata paberil vastavalt PANTONE® lehvikutes Solid Coated ja Solid Uncoated. Saamaks visuaalselt sarnast tulemust, on mõistlik määrata eraldi firmavärvid eri paberitele, samuti eri trükimeetoditele: näiteks PANTONE® 123C (kaetud paber) vasteks visiitkaardi või blanketi trükil võiks olla PANTONE® 115U (katmata paber). Sageli jäetakse see tähelepanuta ning kuna trükkal segab värvi numbri järgi ning kontrollib tulemust tellitud paberile vastava lehviku abil, võib tulemus soovitust erineda. Tähelepanu tasub pöörata ka sellele, et suur hulk PANTONE® spot värve ei ole neljavärvitrükis teostatavad ning arvuti või lehviku abil leitud vasted ei pruugi anda soovitud tulemust, lisaks lähtuvad vanemad lehvikud ja tarkvara Ameerika Ühendriikides kasutatavatest trükivärvidest.

Küsimuste korral palume võtta ühendust:

e-post: repro@paar.ee
mobiil: 557 5050

Trükikvaliteedi tagamise eesmärgil on trükikojal õigus teha kliendi failides vältimatuid parandusi. Tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali ümbertegemise eest, samuti tehnilistele nõudmistele mittevastavast materjalist tingitud kulutused kannab tellija.